06 222 00 646 053 57 252 75 info@joopweeink.nl

Onze werkwijze

Een goede uitvaart staat of valt met betrokkenheid, goed luisteren en creatief zijn. Dit is kenmerkend voor de werkwijze van het team van Joop Weeink Uitvaartverzorging.

Wat vinden wij belangrijk?

  • In nauwe samenwerking met de nabestaanden invulling geven aan een waardige en bij de overledene passende uitvaart.
  • Respectvolle omgang met de overledene.
  • Wensen van de overledene en/of nabestaanden zoveel mogelijk respecteren en invullen. Bijna alles is mogelijk, mits wettelijk toegestaan, en wij denken hierin actief en creatief mee. De uiteindelijke beslissing wordt vanzelfsprekend altijd door de nabestaanden genomen.
  • 1 aanspreekpunt, van regelgesprek tot en met de dag van de plechtigheid. Dit geeft rust en vertrouwen.
  • Tijd en aandacht voor de nabestaanden. Zo is er in de dagen tussen regelgesprek en uitvaartplechtigheid elke dag persoonlijk contact tussen de uitvaartleider en de nabestaanden, waarbij zaken besproken en aangevuld kunnen worden.
  • Tijdsdruk waar mogelijk vermijden. Niet alle beslissingen hoeven genomen te worden tijdens het eerste regelgesprek. Er zijn ook praktische zaken die in de dagen erna geregeld kunnen worden en wij geven dit duidelijk aan. 
  • Kinderen actief betrekken bij een uitvaart. Wij weten hier goed op in te spelen, rekening houdend met de belevingswereld van kinderen.
  • Goed op de hoogte zijn van de mogelijkheden en gebruiken in ons werkgebied. Denk hierbij aan aula's, kerken, crematoria, locaties voor plechtigheid en koffietafel etc.
  • Nabestaanden zoveel mogelijk ontzorgen. U kunt vrijwel alles via ons regelen, ongeacht uw verzekering. Begrafenis of crematie, met of zonder kerkdienst, een opbaring thuis of elders, een herdenkingsdienst in een zalencentrum of op een bijzondere locatie; wij verzorgen het voor u. Ook de afhandeling met de verzekering verzorgen wij voor u.
  • Samenwerking met professionals. Wij werken samen met een team van professionele mensen, die elk gespecialiseerd zijn in een aspect van het uitvaartwezen, denk aan verzorging, vervoer, dragers, drukwerk, bloemen etc. Uiteraard houden wij hierin de regie en blijven wij uw ene aanspreekpunt voor al deze zaken.

 

 

 

slogan1