06 222 00 646 053 57 252 75 info@joopweeink.nl

Cremeren of begraven

De keuze tussen cremeren of begraven is een van de belangrijkste beslissingen rond een uitvaart. De eerste overweging bij de keuze voor cremeren of begraven is de wens van de overledene.

Zo staat het ook in de Wet op de lijkbezorging, die allerlei zaken rond de uitvaart vastlegt. Al direct in het begin staat er: ‘De lijkbezorging geschiedt overeenkomstig de wens of de vermoedelijke wens van de overledene.' Tegenwoordig zijn er steeds meer mogelijkheden op het gebied van begraven en cremeren, waardoor het laatste afscheid ook een heel persoonlijk afscheid kan worden: geheel naar wens van de overledene. Het komt soms voor dat nabestaanden niet op de hoogte zijn van de keuze van de overledene. Het is voor de nabestaanden dan vaak een moeilijke beslissing. Het kan rust geven als u deze keuze zelf hebt gemaakt; cremeren of begraven. Deze keuze kunt u b.v. vastleggen in een testament of wilsbeschikking. Wilt u hierover meer informatie, neem dan contact op met Joop Weeink Uitvaartverzorging.
 
Hieronder volgen allereerst de belangrijkste kenmerken van cremeren en begraven, gevolgd door een aantal overwegingen die u kunnen helpen om een keuze te maken. Ook vindt u meer informatie over het zogenaamde natuurbegraven, een duurzame en eigentijdse manier van begraven.

Een aantal kenmerken van cremeren en begraven

Cremeren

 • Cremeren is een praktisch en hygiënisch proces: binnen 1,5 uur is de crematie afgerond.
 • De as kan worden verstrooid of worden bijgezet in een urnenmuur, urnentuin of bestaand familiegraf. Ook is het in steeds meer plaatsen mogelijk om een boom te planten ter nagedachtenis aan de overleden dierbare, als 'een levend monument'. Ook kan de as thuis worden bewaard of bijvoorbeeld in een sieraad worden verwerkt. Kortom, er zijn heel veel mogelijkheden.
 • De bijzetting duurt zolang u dat zelf wilt en u kunt de duur van de bijzetting altijd verlengen of beëindigen. Ook kunt u de plaats van de bijzetting wijzigen als dat nodig is.
 • Ten opzichte van begraven zijn de kosten van cremeren relatief laag.
 • Crematoria hebben vaak goede voorzieningen, zoals aula's en condoleanceruimtes, en zijn niet weersafhankelijk. Bij sommige crematoria is het ook mogelijk om een buitenplechtigheid te houden. Dit kan b.v. in Usselo.
 • Het is ook mogelijk om een crematie te combineren met een plechtigheid op lokatie. De hele plechtigheid, incl. sprekers, muziek en bepaalde rituelen, vindt dan plaats op de lokatie en na de plechtigheid is er dan sprake van een zogenaamde 'aanvoer zonder meer' (AZM) bij het crematorium. Hieronder wordt verstaan het afgeven van de overledene bij het crematorium met maximaal 20 personen. Wij informeren u graag over alle mogelijkheden.

Begraven

 • Begraven is een langzaam en natuurlijk proces. Het kan mensen het gevoel geven geleidelijk afscheid van het lichaam te kunnen nemen.
 • U hebt altijd voor langere tijd een gedenkplek. Bij een algemeen graf minimaal 10 jaar en bij een familiegraf minimaal 20 jaar.
 • U dient rekening te houden met de kosten voor huur en onderhoud van het graf en met de kosten voor een monument.
 • U bent verplicht om het graf te onderhouden. Als niemand meer de zorg voor het graf op zich neemt, zal het graf uiteindelijk worden geruimd.

Een ‘herontdekte’ manier van begraven is het zogenaamde natuurbegraven, een duurzame en eigentijdse manier van begraven, waarvan de geschiedenis al vele eeuwen teruggaat. Natuurbegraven kent een aantal wezenlijk andere kenmerken dan het traditionele begraven zoals dat hierboven beschreven wordt. Natuurbegraven betekent eeuwigdurend grafrecht in de schoonheid van de natuur zonder dat nabestaanden zorgen hebben over onderhoud of beheer. Los van cultuur, religie of levensbeschouwing hebben nabestaanden er alle ruimte om een laatste afscheid op een persoonlijke wijze vorm te geven. De natuurgraven gaan weer op in de natuur. Lees voor meer informatie over deze ontwikkeling en voor overwegingen om hiervoor te kiezen het artikel Natuurbegraven op deze site.

Overwegingen om een keuze te maken

Hieronder volgen een aantal overwegingen die u kunnen helpen om een keuze te maken tussen begraven of cremeren. Elk van deze overwegingen wordt hieronder nader toegelicht.

 • Gevoelsmatige voorkeur
 • Verschil in de duur van het proces van 'vergaan'
 • Verschil in herdenkingsplek
 • Ervaring bij andere uitvaarten
 • Gevolgen voor (en wensen van) de nabestaanden
 • Keuze van andere familieleden/dierbaren
 • Religieuze traditie
 • Belasting voor het milieu
 • Kosten
 • Verschil in de ceremonie
 • Verschil na de ceremonie

Gevoelsmatige voorkeur

Het idee van begraven of cremeren kan meer of minder aanspreken. Bij begraven kan dat zijn het terugkeren naar de natuur, naar de aarde. Bij cremeren kan dat de relatief ‘schone’, snelle en meer technische afhandeling zijn.

Verschil in de duur van het proces van 'vergaan'

Bij begraven heeft het lichaam een aantal jaar nodig om skelet te worden. De staat van het lichaam verandert dus langzaam over een lange periode. Een bijkomende gedachte kan zijn dat het proces van ontbinding, zoals dat de dagen voor de begrafenis gaande was, doorgaat. Bij cremeren wordt dit proces in 1 keer stopgezet. Het lichaam zoals men dat van de overleden dierbare kende, is vanaf het moment van cremeren weg. Er blijft ook geen skelet over.

Verschil in herdenkingsplek

Bij begraven heeft men direct een vaste herdenkingsplek op de begraafplaats. Bij cremeren zijn meerdere opties mogelijk. Er kan gekozen worden voor bijzetting van de as op het crematorium, de as kan thuis bewaard worden, in assierraden verwerkt worden, verstrooid worden op een strooiveld of op zee. Maar ook het begraven van de urn op het crematorium is een optie en tegenwoordig ook het planten van een boom ter nagedachtenis aan de overledene. Hierbij is het ook mogelijk om de as van de overledene mee te begraven bij de wortels van de boom.

Ervaring bij andere uitvaarten

De keuze kan worden beïnvloed door de ervaringen die bij een eerdere uitvaart zijn opgedaan zijn. Ook kunnen deze ervaringen leiden tot nieuwe ideeën, die doorslaggevend kunnen zijn bij het maken van een keuze.

Gevolgen voor (en wensen van) de nabestaanden

Soms is de wens van nabestaanden doorslaggevend. Zo kan rekening worden gehouden met de wensen van de partner of met bijvoorbeeld kleine kinderen als nabestaanden.

Keuze van andere familieleden/dierbaren

Ook familietradities kunnen bepalend zijn bij het maken van een keuze. Dit kunnen ook meer informele tradities zijn, bijvoorbeeld de keuze van een eerder overleden partner of ouder(s).

Religieuze traditie

Religieuze tradities en stromingen kunnen een duidelijke voorkeur hebben of zelfs een verplichting stellen. Overwegingen kunnen zijn:

Voor cremeren:

 • Reinigende werking van vuur
 • Snelste manier om een lichaam terug te laten keren naar de oerelementen: water, lucht, aarde, vuur en wind
 • Het lichaam dient zo snel mogelijk te vergaan, zodat de ziel vrij kan komen

Voor begraven:

 • Bescherming van het lichaam voor lichamelijke verrijzenis (bij crematie blijft er nagenoeg niets van het lichaam over)
 • Het lichaam dient in alle rust te blijven (crematie is een zodanig snel proces, dat het lijkt of de dood niet ernstig genomen wordt)
 • Het lichaam dient terug te keren naar de aarde, de schoot van het leven.

Belasting voor het milieu

De belasting voor het milieu kan voor sommigen een belangrijke rol spelen bij het maken van een keuze. Toch is het niet vanzelfsprekend welke keuze dan gemaakt wordt. Er zijn verschillende aspecten die meespelen bij de belasting van het milieu, denk aan energieverbruik en vervuiling (van lucht of aarde). De belasting voor het milieu is afhankelijk van welk aspect de meeste waarde toegekend wordt.

Kosten

De kosten kunnen ook een rol spelen. Door de kosten die voor een graf betaald moeten worden kan een begrafenis duurder zijn dan een crematie. Dit hoeft echter niet altijd zo te zijn.

Verschil in de ceremonie

Bij een begrafenis wordt de afscheidsceremonie meestal beëindigd bij het graf. Dit vindt buiten plaats. Het zelf dragen en laten zakken van de grafkist kan een mogelijkheid zijn. Ook kan het graf zelf (gedeeltelijk) dichtgeschept worden met zand. Het laatste afscheid is een afgerond geheel, de overledene wordt tot de laatste rustplaats gebracht. Bij een crematie wordt afscheid genomen van de grafkist in de aula (of vergelijkbare ruimte). De kist kan zakken in de vloer, een gordijn kan gesloten worden of de ruimte wordt langs de grafkist lopend, verlaten. Het eigenlijke cremeren vindt later plaats. Bij een groot aantal crematoria is het mogelijk om, aansluitend op de ceremonie, met een beperkte groep mensen mee te gaan naar de ovenruimte. Dit dient vooraf aangevraagd te worden.

Verschil na de ceremonie

Bij een begrafenis verandert er eigenlijk niet veel na het laatste afscheid. De keuze voor een herdenkingsmonument of grafsteen kan op een later tijdstip gemaakt worden. Bij een crematie moet na het laatste afscheid nog een beslissing genomen worden over de bestemming van de as. Ook dit kan op een later tijdstip, maar een volgende actie en beslissing is wel noodzakelijk.

Meer in deze categorie: Natuurbegraven »

slogan1